اخبار محیط زیست

پیشرفت ۷۰ درصدی تصفیه‌خانه میدان مرکزی میوه و تره‌بار منطقه ۱۹ با تکمیل ساختمان بلوئر
پیشرفت ۷۰ درصدی تصفیه‌خانه میدان مرکزی میوه و تره‌بار منطقه ۱۹ با تکمیل ساختمان بلوئر
ارتقای وضعیت ایمنی بوستان‌ها و ساماندهی نقاط بی دفاع شهری
در بازدید میدانی شهردار منطقه ۱۳ مطرح شد:

ارتقای وضعیت ایمنی بوستان‌ها و ساماندهی نقاط بی دفاع شهری

شهردار منطقه ۱۳ به اتفاق معاونان اجرائی و شهرداران نواحی چهارگانه صبح روز سه شنبه ۲۴ آبان از بوستان های شاخص منطقه با هدف بررسی وضعیت ایمنی و نگهداشت این اماکن بازدید کرد.

1 سال پیش