اخبار ورزش

باشگاه ورزشی مهر خاوران به زودی به چرخه خدمت باز خواهد گشت
  • شهردار منطقه ۱۵ در بازدید مشترک با عضو شورای اسلامی شهر تهران از مجموعه ورزشی مهرخاوران:
باشگاه ورزشی مهر خاوران به زودی به چرخه خدمت باز خواهد گشت