اخبار ورزش

برگزاری بیش از ۵۰ عنوان برنامه ورزش محور در محله های جنوبشرق تهران
  • طی ۹ ماه نخست سال با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شد؛
برگزاری بیش از ۵۰ عنوان برنامه ورزش محور در محله های جنوبشرق تهران