اخبار ورزش

ارتقای سرانه ورزشی منطقه ۱۲ با ۱۰ مکان ورزشی
ارتقای سرانه ورزشی منطقه ۱۲ با ۱۰ مکان ورزشی
مرمت و تعویض زمین‌های چمن مصنوعی در منطقه ۲۲

مرمت و تعویض زمین‌های چمن مصنوعی در منطقه ۲۲

شهردار منطقه۲۲ از مرمت و تعویض زمین های چمن مصنوعی این محدوده غربی شهر تهران خبرداد و گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مرمت و تعویض زمین های چمن مصنوعی براساس اولویت بندی مورد اجرا قرار خواهد گرفت

1 سال پیش